© United Nations

Välkommen till DagDok

11 april 2014: Ny och förbättrad webbplats för FN:s årsbok - the Yearbook of the United Nations.

DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för dig, som söker FN-dokument och rapporter.

DagDok visar dig sökvägar, referenser och länkar till fulltextmaterial på FN:s officiella hemsidor och titlar i Dag Hammarskjöldbibliotekets online-katalog.

DagDok ger bakgrundsinformation om FN:s arbetsformer och verksamhetsområden och slussar dig vidare till fördjupad informationssökning genom tips om index, specialdatabaser och ämnesportaler.

 

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-04-11