Index - Sakregister till webbplatsen

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Å  Ä  Ö

 

        

C

CAT - FN:s kommitté mot tortyr

CED - Kommittén mot påtvingade försvinnanden

CEDAW - FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor

Centralafrikanska Republiken

Centralamerika

CERD - FN :s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering

CESCR - FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Civilflyget

CMW - FN:s kommitté för migrantarbetares rättigheter

Copyright

CRC - FN:s kommitté för barnets rättigheter

Cypern 

E

Ekonomisk och social utveckling

Ekonomiska och sociala kommissionen för Afrika - ECA

Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stillahavsområdet - ESCAP

Ekonomiska kommissionen för Europa - ECE

Ekonomiska och sociala kommissionen för Latinamerika och Karibien - ECLAC

Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien- ESCWA

Ekonomiska och sociala rådet

Ekonomiska och sociala rättigheter

El Salvador

Elfenbenskusten

Eritrea

Etiopien

F

FAO - FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

Flyktingar

FN-förkortningar

FN-systemet

FN-tribunaler

FN:s fackorgan

FN:s folkrättskommission

FN:s fredsbyggande kommission

FN:s huvudmål

FN:s huvudorgan

FN:s underorgan

Folkrätt

Forsknings- och utbildningsinstitut

Frankrike

Fred och säkerhet

Fredsbevarande operationer

Fredsbyggande kommission

Funktionshindrade

Förenta Nationerna

Förenta Nationernas skogsforum
Förvaltarskapsrådet

I

IAEA

ICAO

ICC

IDA

IFAD

IFC

ILO

IMF

IMO

Indien

Informations- och kommunikationsfrågor

INSTRAW

Internationell rätt

Internationella brottmålsdomstolen

Internationella domstolen

Irak

ITC

ITU

K

Kambodja

Kashmir

Katastrofbistånd

Kina

Klimat
Kommissionen för mänskliga rättigheter

Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor - CEDAW

Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering - CERD

Kommittén för barnets rättigheter - CRC

Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - CESCR

Kommittén för medborgerliga och politiska rättigheter - HRC

Kommittén för migrantarbetares rättigheter - CMW

Kommittén mot påtvingade försvinnanden - CED

Kommittén mot tortyr - CAT

Konferenser

Konflikter

Kongo

Konventioner och deklarationer

Korruption

Kosovo

Krigsförbrytelser

Kriminalvård

Kroatien

Kulturfrågor

Kuwait

Kvinnofrågan

Kärnkraft

Kärnvapenfrågan

M

Makedonien, f d jugoslaviska republiken

Massförstörelsevapen

Medborgerliga och politiska rättigheter

Medlemsstater

Medling

Mellanöstern

Meteorologi

Migration

Migrantarbetare

Miljö och hållbar utveckling

Millennietoppmötet

Minoriteter och ursprungsfolk

Minröjning

Mocambique

Multinationella företag

Människohandel

Mänskliga rättigheter

Mötesprotokoll

O

OCHA
Ofrivilliga och påtvingade försvinnanden
OHCHR - Office of the High Commissioner for Human Rights
Organisationsschema för FN-systemet

S

Sanktioner
Sekretariatet
Sessionsdokument
Sierra Leone
Sjöfart
Skogar
Sociala frågor
Somalia
Statistik
Stillahavsområdet
Storbritannien
Sudan
Sydsudan
Syrien
Säkerhetsrådet

U

Uganda
UNCTAD
Underorgan
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFPA
Ungdomsfrågor
UNHCR
UNHSP
UNICEF
UNICRI
UNIDIR
UNIDO
UNIFEM
UNITAR
UNODC
UNRISD
UNRWA
UNU
UNV
UPU
Upphovsrätt
Ursprungsfolk
USA
Utbildning
Utveckling

X

Xenophobia
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-06