Aktuellt

© United Nations

Här presenteras aktuell information från FN. För äldre material se Arkiverade nyheter.

UN News Centre. FN:s eget nyhetsorgan. 

UNRIC Library Newsletter, ett månatligt nyhetsbrev från FN:s regionkontor i Bryssel.

UN Pulse. En blogg av Dag Hammarskjöld Library (New York).

UN Audiovisual Library. Ljud- och videoinspelningar av dagliga möten och evenemang, samt historiskt så kallat AV-material.

 

17 nya utvecklingsmål

26 september 2015

Den 25-27 september samlas världens ledare i New York för att besluta om en ny utvecklingsagenda. Den ersätter de tidigare millenniemålen. Arbetet med att ta fram de nya målen har pågått i tre år. Nu har världens länder enats om en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Läs mer:

Sustainable Development 2015 website, http://www.sustainabledevelopment2015.org/

Sustainable Development Goals (SDGs), UNDP, http://www.undp.org/globalgoals

UNDP, FN:s Utvecklingsprogram, http://www.undp.se

Framåtblick 2015

22 januari 2015

Looking Ahead 2015 är en webbplats sammanställd av UN Depository Libraries Service. Här finns en lista över några av de huvudsakliga händelserna som kommer att uppmärksammas hos Förenta Nationerna 2015.

Webbsidorna kommer att fyllas med information och direktlänkar till användbara källor (webbplatser, ämnesguider och dokument) allteftersom de blir tillgängliga.

Ebolakrisen och FN:s insats

23 oktober 2014

FN-systemet har inlett ett internationellt samarbete för att hitta ett snabbt, robust och effektivt sätt att hjälpa regeringarna och människorna i Guinea, Liberia och Sierra Leone.

Global Ebola Response, http://www.un.org/ebolaresponse/

Global Ebola Response Coalition, http://www.ebolacrisisresponse.org/

UN News Centre on Ebola, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49144#.VEjIP_msVCA

UNRIC Library Backgrounder: EBOLA, http://www.unric.org/en/unric-library/29436

WHO. Situation reports: Ebola response roadmap, http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/

Den 69:e sessionen har öppnat

23 september 2014

Generalförsamlingens 69:e session öppnade den 16 september 2014,

den allmänna debatten FN:s generalförsamling börjar onsdagen den 24 september 2014.

Engelska: http://www.un.org/en/ga/

Franska: http://www.un.org/fr/ga/

Spanska: http://www.un.org/es/ga/

 

Press Kit på engelska, franska och spanska https://papersmart.unmeetings.org/ga69

Toppmöten under den 69:e sessionen:

English: http://www.un.org/en/ga/69/meetings/index.shtml

French: http://www.un.org/fr/ga/69/meetings/index.shtml

Spanish: http://www.un.org/es/ga/69/meetings/index.shtml

 

Den allmänna debatten i FN:s generalförsamlingen: 24-30 september 2014

http://gadebate.un.org/

Årets tema är "Att förverkliga och genomföra utvecklingsagendan efter 2015".

FN och Gazakrisen

7 augusti 2014

Sedan en tid rasar kriget på Gaza mellan Palestina och Israel. Både FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och vice generalsekreterare Jan Eliasson har med kraft fördömt våldet i Gaza. För vidare läsning och resurser om FN och Gaza, se länkar nedan.

Svenska FN-förbundet: Situationen i Gaza

UN News Centre: News Focus - Middle East

FN:s hjälparbete i Gaza: UNRWA

UNRIC Library Backgrounder: Gaza

Se även DagDok-sidornaUNRWA och Mellanösternkonflikten

Icke FN-resurs

Oxford Public International Law: Debate Map: Israel-Gaza Wars 2008-2014 

Preliminär dagordning för 69:e sessionen i generalförsamlingen

2 juli 2014

Nu finns en annoterad och preliminär dagordning med de punkter som ska tas upp under den 69:e ordinarie sessionen i generalförsamlingen. Sessionen öppnar tisdagen den 16 september 2014.

A/69/100:http://undocs.org/A/69/100 

FN och Ukraina

5 maj 2014

Hur agerar FN i Ukraina-frågan? På följande sidor finns information att hämta.

UN News Centre: In Focus - Ukraine, generalsekreterarens tal, pressmeddelanden, beslut, utalanden, mänskliga rättigheter.

UNRIC Library Backgrounder: Ukraine. Länkar till dokument och webbsidor från FN:s huvud- och underorgan.

Dag Hammarskjöld Library Research Guide: Peace & Security - The Situation in Ukraine. En ämnesguide över den aktuella situationen i Ukraina med direktlänkar till säkerhetsrådets resolutioner.

Ny och förbättrad webbplats för FN:s årsbok

11 april 2014

Sedan 1946–47 utkommer FN:s årsbokYearbook of the United Nations - som är en av de viktigaste referensverken. Den erbjuder information om FN-systemets årliga aktiviteter inom politik och säkerhet, mänskliga rättigheter, ekonomi och sociala frågor, samt juridiska frågor, institutionella, administrativa och budgetfrågor.

På webbplatsen finns hela samlingen med årsböcker fritt tillgängliga. Den har förbättrats med såväl en kraftfullare sökmotor som läsbarheten på alla plattformar och mobila enheter.

Den nya funktionen Yearbook Pre-press erbjuder en titt på årsböcker som för närvarande är i produktion. Utkast till kapitel och detaljerade 'outlines' till kapitel läggs regelbundet till.

Yearbook Express. Den enda publikationen som omfattar introduktioner till alla årsböckernas kapitelinledningar på de sex officiella språken kommer snart.

Nyhetssektionen erbjuder bakgrundsberättelser till varje årsbok. Den kompletterar flödet från årsbokens Twitter-konto, med dess historiska perspektiv på aktuella FN-frågor.

About the Yearbook ger en översikt av de olika frågorna som behandlas i årsböckerna och information om den senaste publicerade årsboken. Andra funktioner på webbplatsen är en FAQ-sida, länkar till andra källor med FN-information och länkar till FN-relaterade publikationer, till exempel 2104 års upplaga av Basic Facts about the United Nations, the UN Chronicle magazine, the free UN Calendar of Observances-iPhoneapp, och United Nations Making a Difference educational calendar.

Genèvekonferensen om Syrien i Montreux, 22 januari 2014 - Genève, 24 januari 2014

22 januari 2014

Konferensen sammanträder under ledning av generalsekreteraren i Montreux, Schweiz, den 22 januari 2014. Förhandlingarna mellan de två syriska parterna, som leds av Brahimi, fortsätter i Genève den 24 januari 2014.

Följ konferensen:

På engelska: http://is.gd/S74Lyf

På franska: http://is.gd/IKtwBn

Förenta Nationerna 2013, en återblick

22 januari 2014

2013 - Trots fortsatt turbulens och kriser, var det ett år när diplomatin tog stora steg. FN arbetade för att förhandla om fred, ingjuta hopp och definiera en hållbar framtid för alla.

Se en återblick på det gångna året på YouTube:

På engelska: http://www.youtube.com/watch?v=nntbLKgGajw

Internationella år - 2014

19 December 2013

Inför 2014 har generalförsamlingen förklarat följande internationella år: 

2014 Internationella året för små önationer under utveckling

Resolution: A/RES/67/206

2014 Internationella året för kristallografi

Resolution: A/RES/66/284

Se webbplats: 
http://www.iycr2014.org/ (engelska) 

http://www.kristall2014.se/ (svenska)

2014 Internationella året för familjejordbruk

Resolution: A/RES/66/222

FAO:s webbplats: http://www.fao.org/family-farming-2014/en/

 2014 Internationella året för solidaritet med det palistinska folket

Press release: GA/11460

Dokumentation

  • UN News Centre. Senaste nytt från Förenta Nationerna.
  • In FocusEn snabbguide med en tydlig översikt över aktuella FN-frågor, med länkar till uttalanden, resolutioner och andra viktiga resurser.
  • UN Web TV visar videosändingar från FN:s möten och konferenser.
  • UN Pulse. En blogg av Dag Hammarskjöld Library i New York som presenterar nya FN-publikationer, rapporter och dokument i aktuella ämnen.

Databaser och index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2015-09-28