Source: Graphic Design Unit/KSD/OD/DPI

Förenta Nationerna 70 år

Förenta Nationerna firar 70 år under 2015. 

Här presenteras händelser under året:

New York

  • 70 Years, 70 Documents, Dag Hammarskjöld Library (New York) firar Förenta Nationerna 70 år genom en online-utställning där 70 viktiga FN-dokument presenteras. Dokument som haft stor betydelse för Förenta Nationerna och hela vår värld. Varje månad kommer nya dokument att presenteras för att hylla FN:s breda arbete inom fred och säkerhet, humanitära insatser, utveckling och mänskliga rättigheter.Utställningen finns online och visas under hela året på plats i Dag Hammarskjöld Library i New York.

Uppsala

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöld Library | Latest update: 30/01/2015