FN-bibliotek och informationscentra

© UN Photo/JC McIlwaine

Förenta nationerna deklarerar som demokratisk princip att information om dess verksamhet ska nå ut till alla medlemsländer, därför finns ett antal FN-bibliotek och informationscentra inrättade runt om i världen.

Dag Hammarskjöldbiblioteket

Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala är depåbibliotek för Förenta Nationerna och Nordens största FN-bibliotek med en komplett samling FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-1992 samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid. En särskild FN-bibliotekarie finns för referensfrågor, fördjupad informationssökning och undervisning i FN-dokumentation.

Övriga FN-bibliotek i Sverige

Samlingar av FN-dokument finns även på Riksdagsbiblioteket och vid universitetsbiblioteken i Göteborg och Lund.

FN-organisationens centrala bibliotek

Ända sedan FN:s begynnelse har FN-biblioteken tillhandahållit informationsservice åt FN:s sekretariat, de permanenta beskickningarna och till allmänheten.

FN-organisationens centrala bibliotek är Dag Hammarskjöld Library, New York (UNHQ) och Library of the United Nations Office at Geneva (UNOG), som även inkluderar Nationernas Förbunds arkiv.

Till de centrala FN-biblioteken räknas även:

  • Addis Ababa (ECA)Economic Commission for Africa - Knowledge and Library Services.
  • Bangkok (ESCAP)Library of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
  • Beirut (ESCWA)Library of the Economic and Social Commission for Western Asia.
  • Dakar (IDEP)Library of the African Institute for Economic Development and Planning.
  • Mexico (ECLAC)Information Resource of the ECLAS Subregional Headquarters in Mexico.
  • NairobiSergio Vieira de Mello United Nations Library är ett gemensamt initiativ taget av FN-organen baserade i Nairobi.
  • Santiago (ECLAC)Library of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
  • Tokyo (UNU)Biblioteket vid United Nations University.
  • Vienna (UNOV). Vienna International Centre har ett nära samarbete med två andra bibliotek: International Trade Law (UNCITRAL) Library och United Nations Information Service (UNIS) Library.

Depåbibliotek

Genom ett världsomspännande nät av depåbibliotek erbjuds alla FN-medlemmar gratis tillgång till dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor.

Informationscentra

Regionala informationscentra är upprättade i de olika världsdelarna. Det regionala kontoret för Västeuropa finns i Bryssel - Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa - UNRIC - med tillgång till svensktalande informationsspecialister. Även webbplatsen informerar på svenska.

FN-förbund

Svenska FN-förbundet är en organisation som sprider kunskap om FN i Sverige. Det finns ett hundratal FN-förbund i världen som ingår i World Federation of United Nations Associations - WFUNA. Både WFUNA och Svenska FN-förbundet har konsultativ status i ECOSOC, enligt dokumentet List of non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council, 2008.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-03-28