Internationella fredssoldatdagen 2020

UN Peacekeepers

FN firar Internationella fredssoldatdagen - International Day of UN Peacekeepers - den 29 maj. 2020 är det 20 år sedan som Säkerhetsrådets resolution 1325 antogs. Den erkänner kvinnors viktiga roll i det fredsbevarande arbetet. Därför är årets tema "Kvinnor i fredsbevarande insatser : en nyckel till fred".

Här följer några källor till mer information:

FN:s generalsekreterares videomeddelande för nedladdning (mp4 format) (På engelska)

Dag Hammarskjöld library, New York har sammanställt listan över informationskällor.

I DagDok hittar du:

Jordens dag 2020

Den 22 april 2020, firar vi Jordens dag 50 år. Ett initiativ som togs för att uppmärksamma världens miljöproblem.

Informationskällor

Webbplatsen UN International day events, https://www.un.org/en/observances/earth-day

Forskningsguider sammanställda av Dag Hammarskjöld Library, New York.

FN:s generalsekreterare


UN chief on International Mother Earth Day (22 April) - YouTube
António Guterres (United Nations Secretary-General) on International Mother Earth Day (22 April 2020), www.youtube.com

Ovanstående källor tillhandahålls av Förenta Nationerna och kan användas. Ange alltid källan.

Internationella kvinnodagen den 8 mars

Dag Hammarskjöld library, New York, har sammanställt en lista över använbara källor som tar upp olika resultat av kvinnors kamp och jämställdshetsfrågor:

2010-2020 UN News gör en tillbakablick

UN News har gjort en tillbakablick på de största händelserna mellan åren 2010 och 2019.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 1, 2010 - 2013 fokuserar på jordbävningen i Haiti, starten av den alltjämt pågående konflikten i Syrien, Malala Yousafzais arbete med flickors rätt till utbildning och FN-missionen i Mali.

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del 2, 2014 - 2016. Det värsta utbrottet av Ebola någonsin, klimatmötet i Paris som resulterade i 'Paris climate agreement', fredsprocessen i Colombia med stöd av en FN-mission, de nya globala målen Agenda 2030..

The 2010 – 2020 UN News Decade in Review

Del tre, 2017-2019. UN News Agenda 2030, Rohingya-folkets flyktingkris, FN-missionen i Liberia avslutas, kampen mot klimatkrisen, klimatkonferensen i Madrid COP25. 

Mänskliga rättigheter 70 år : 30 artiklar - 30 dokument

Dag Hammarskjöld library, New York, har sammanställt en kort film om de mänskliga rättigheterna 70 år.