Lista över FN-förkortningar

De olika FN-organen identifieras ofta med en akronym.

Lista över FN-förkortningar, en nyckel till alla förkortningar med engelsk, svensk och dansk översättning.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-03-28