Bistånds- och utvecklingsfrågor

UNDP - United Nations Development Programme - FN:s utvecklingsprogram är  FN-organisationens centrala fond för finansiering av hela systemets bistånds- och utvecklingsfrågor.

Fördelning av resurserna

Resurserna ska vara frivilliga och fördelas på de FN-organ som i samverkan med mottagarländerna genomför UNDP:s projekt på fältet. Detta omfattar

Mer om FN och utvecklingsfrågor

Promote Sustainable Development. FN:s arbete med utvecklingsfrågor.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

  • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
  • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
  • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. På alla officiella språk i FN.
  • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
    • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
    • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
  • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.