Familjefrågor

Sedan början av 1980-talet har generalförsamlingen, ECOSOC och Kommissionen för social utveckling (CSD) undersökt och arbetat med familjefrågor. 1994 utsågs som det Internationella familjeåret.

FN:s arbete med familjefrågor

Internationella familjeåret - International Year of the Family (IYF)

Generalförsamlingen proklamerade 1994 som det internationella familjeåret. Temat var Familj: resurser och ansvar i en föränderlig värld.

Målet med familjeåret var

 • att stärka det internationella samarbetet i familjefrågor.
 • att uppmärksamma familjens betydelse för det sociala nätverket i varje land.

DESA

En avdelning inom FN-sekretariatet, Social Policy and Development Division (DESA), ansvarar för familjefrågor inom organisationen. Denna strävar efter att höja medvetenheten om familjens betydelse i det internationella arbetet. Avdelningen förberedde även tioårsjubileet av familjeåret 2004.

FN:s fond för familjefrågor

FN:s fond för familjefrågor - United Nations Trust Fund on Family Activities ger stöd till program som främjar familjens situation.

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library katalog över FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal. Ersätter den tidigare online-katalogen UNBISnet.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. På alla officiella språk i FN.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (United Nations Digital Library). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.