Humanitära insatser

När ett land utsätts för krig, svält och naturkatastrofer, hjälper FN med humanitärt bistånd framför allt genom sina sex operativa organ och som en katalysator för insatser, som görs genom regeringar, mellanstatliga humanitära organisationer och icke-statliga organisationer, så kallade NGO:er. 

FN-systemets humanitära insatser består inte enbart av kortsiktig katastrofhjälp utan också av insatser för långsiktig återuppbyggnad och utveckling.

Humanitära insatser per ämne 

Organ, program och fonder involverade i humanitära insatser och katastrofbistånd

FN-organ

Svensk benämning

Mer information i DagDok

FAO

FN:s livsmedels. och jordbruksorganisation

FAO

OCHA

FN:s kontor för samordning av humanitära insatser

OCHA

OHCHR

FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

UNAIDS

FN:s aidsprogram

UNAIDS

UNDP

FN:s utvecklingsprogram

UNDP

UNHCR

FN:s flyktingorgan

UNHCR

UNICEF

FN:s barnfond

UNICEF

UNRWA

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar

UNRWA

UNV

FN:s volontärprogram

UNV

WFP

Världslivsmedelsprogrammet

WFP

WHO

Världshälsoorganisationen

WHO

WMO

Världsmeteorologorganisationen

WMO

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library erbjuder FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. På alla officiella språk i FN.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBISnet. Katalog över FN:s dokument och publikationer från 1979 och framåt, Resolutioner som antagits av generalförsamlingen, ekonomiska och sociala rådet och säkerhetsrådet från 1946 och framåt läggs kontinuerligt till. Länkar till fulltext när det finns. Innehåller även tal och röstningsresultat.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (UNBISnet). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.