Rasdiskriminering

Alla människors lika värde är en av FN:s grundsatser, och kampen för att hitta åtgärder för att bekämpa rasism och etnisk diskriminering återspeglas i ett antal resolutioner, konventioner och deklarationer.

Resolutioner och konventioner mot rasism

1963 antog generalförsamlingen genom resolution 1904 (XVIII) United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - Förklaringen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. I den konstateras att diskriminering grundad på ras, hudfärg eller etnisk tillhörighet är ett svek mot FN-stadgan och ett hinder för fredliga förhållanden mellan folk.

1965 antogs den Internationella konventionen mot rasdiskriminering - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, som trädde i kraft tre år senare. De länder som anslutit sig, åtar sig att:

 • fördöma all form av rasdiskriminering
 • bedriva en politik som leder till avskaffande av alla former av rasdiskriminering
 • skapa lagar som förbjuder rasdiskriminering
 • bekämpa fördomar som kan leda till rasdiskriminering.

Genom konventionen upprättades en expertgrupp, Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering - Committee on the Elimination of Racial Discrimination, som har till uppgift att övervaka och granska ländernas rapporter om vilka åtgärder som vidtagits för att förverkliga konventionens principer. Kommittén lämnar i sin tur synpunkter, utfärdar rekommendationer och för en dialog med företrädare för berörda regeringar.

1966 instiftade FN den 21:a mars som den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering - International Day for the Elimination of Racial Discrimination.

Specialrapportör

1993 beslutade FN:s kommission för mänskliga rättigheter att utse en specialrapportör med uppgift att granska frågor om rasism och rasdiskriminering - Special rapporteur on Contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. Specialrapportören rapporterar till FN:s människorättsråd.

Världskonferens mot rasism

Genom ett beslut i generalförsamlingen den 9 december 1998 utropades år 2001 till det Internationella året för mobilisering mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och intolerans. Samma år hölls en världskonferens på detta tema i FN:s regi - World Conference against Racism, Racial Discrimination and Racial Intolerance, i Durban. I en resolution, A/RES/53/132, beslutade generalförsamlingen att avsikten var att detta skulle fungera som en drivkraft för ett fortsatt politiskt engagemang i kampen mot rasism och rasdiskriminering.

Mer om FN och rasdiskriminering

CERD/-

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Ex. CERD/C/63/CO/12

Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Country report, 63rd session. Concluding observations. Document no. 12

Mänskliga rättigheter, konventioner och deklarationer

FN-dokument och publikationer i kataloger och databaser

 • United Nations Digital Library erbjuder FN-dokument och open access-publikationer, röstningsresultat och tal.
 • UN iLibrary FN-publikationer online från olika ämnesområden.
 • ODS FN-dokument i fulltext publicerade från 1993- och framåt, samt äldre skannade dokument mellan 1946 och 1993. På alla officiella språk i FN.
 • Daily list of documents (ODS). Dokument publicerade för dagen, med länkar till fulltext, finns i FN:s fulltextdatabas ODS.
 • UNBISnet. Katalog över FN:s dokument och publikationer från 1979 och framåt, Resolutioner som antagits av generalförsamlingen, ekonomiska och sociala rådet och säkerhetsrådet från 1946 och framåt läggs kontinuerligt till. Länkar till fulltext när det finns. Innehåller även tal och röstningsresultat.
 • Index to proceedings en årlig bibliografisk guide till FN:s huvudorgans dokumentationen som består av två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från huvudorganet under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
 • United Nations Documents Index (UNBISnet). Ämnessökningar kan göras i 'Subject Index'  och ger referenser till alla dokument. Äldre årgångar finns i Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets FN-samling.