FN-systemet

© United Nations

FN-systemet, eller FN-familjen som den också kallas, består av huvudorgan, fonder, program och andra underorganisationer. FN:s centrala organisation består av sex huvudorgan.

FN:s huvudorgan

Dessa organs uppgifter och befogenheter är inskrivna i FN-stadgan, liksom hur många medlemmar som ska ingå i dem och hur de ska fatta sina beslut.

Med undantag av Internationella domstolen i Haag finns alla huvudorgan i New York.

Underorgan och fackorgan

För att FN ska kunna arbeta med olika frågor har organisationen upprättat ett antal underorgan med ansvar för skilda ämnesområden.

I FN-systemet ingår även 17 andra organisationer, som kallas fackorgan. De är internationella organ, som har hand om det mellanstatliga samarbetet på bestämda ämnesområden. Fackorganen är separata och självständiga organisationer, men de samarbetar med FN genom speciella avtal.

Denna basstruktur är viktig att känna till för den som söker information om FN:s verksamhet. Själva FN-dokumentationen utgår från det centrala FN-systemet, medan fackorganen har sin egen publikationsverksamhet och sina kanaler för distribution av materialet.

Dokumentation

Databaser och index

  • About the UNFN:s webbplats finns kortfattad information om FN.
  • FN-infoSvenska FN-förbundets webbplats innehåller basfakta om FN på svenska.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-26