Bakgrundsfakta om FN

© United Nations

Förenta Nationerna bildades 1945 i syfte att motverka ett nytt världskrig. Sedan dess har FN:s åtaganden och målsättningar vidgats. Likaså har antalet medlemmar ökat dramatiskt. Nästan alla världens stater är idag medlemmar i FN. Men FN är inte någon världsregering och kan bara agera efter beslut av medlemsstaterna. Därigenom blir det ett forum för förhandlingar och försök till fredlig lösning av tvister mellan olika stater.

FN har fyra huvudmål:

 • att bevara fred i hela världen.
 • att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder.
 • att genom samarbete hjälpa till att förbättra levnadsvillkoren för människor i de mindre utvecklade länderna; att utplåna hunger, sjukdomar och analfabetism samt att främja respekten för människors rättigheter och frihet.
 • att vara ett forum där länder kan enas om hur de ska nå dessa mål.

Dokumentation

 • FN-stadgan svensk version - engelsk version
 • Basic facts about the United Nations. FN:s egen grundbok med en utförlig genomgång av organisationens uppbyggnad och ämnesområden. Via index hittar man en viss frågas förankring i organisationen. Publikationen uppdateras fortlöpande.
 • Fakta om FN. En svensk version av "Basic facts...", som utgavs 1994. OBS! Ej uppdaterad.
 • FN - globalt uppdrag gavs ut till FN:s 50-årsjubileum 1995 av Svenska FN-förbundet och SNS. Det är en mycket utförlig krönika över FN:s arbete de första femtio åren och kan användas som uppslagsverk till organisationen och dess verksamhet. Ett supplement för åren 1995-2000 finns också. År 2005 publicerades en 2:a utvidgad och uppdaterad upplaga.
 • FN i Utrikespolitiska institutets serie "Organisationer i fickformat" ger lättillgängliga fakta om organisationen.
 • The Encyclopedia of the United Nations and International Agreements innehåller data om FN, fackorganen och andra internationella och regionala organisationer, som samarbetar med FN, texter till konventioner och traktat och uppslagsord inom relevanta områden.
 • Everyone´s United Nations - a handbook of the work of the United Nations - finns i flera upplagor, som är en exposé över olika tidsperioder i FN:s historia.
 • Yearbook of the United Nations. Via 'subject index' kan Förenta Nationernas arbete följas.

Databaser och index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-27