Food and Agriculture Organization (FAO)

© United Nations

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation - Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO - grundades 1945. Organisationens har sitt säte i Rom och ett antal regionala och lokala kontor runt om i världen. FAO är det största fackorganet i FN-systemet.

Verksamhet

FAO:s specialområden är frågor som rör jord- och skogsbruk samt fiske. Målsättningen är att

  • avskaffa svält och undernäring
  • förbättra standarden på födoämnen
  • verka för en hållbar utveckling inom jordbrukssektorn.

FAO:s arbetar med

  • information
  • insamling av fakta
  • analyser
  • biståndsverksamhet
  • övervakning av organisationens fackområden.

Struktur

FAO leds av en generaldirektör vald på sex år.

Konferensen är organisationens hösta beslutande organ. Denna sammanträder vartannat år och består av FAO:s medlemsländer. Här fastställs målen för verksamheten, arbetsprogrammet och budgeten.

Rådet fungerar som verkställande organ mellan konferenserna.

Dokumentation

Databaser och index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31