International Atomic Energy Agency (IAEA)

© United Nations

Internationella atomenergiorganet - International Atomic Energy Agency, IAEA - grundades 1957. Målet är att främja och värna den fredliga användningen av kärnenergi. IAEA:s högkvarter finns i Wien.

Verksamhet

En av IAEA:s huvuduppgifter är att övervaka att stater inte utvecklar kärnvapen. Detta är möjligt genom de kontollavtal som slutits med cirka 180 stater.

IAEA:s arbetsuppgifter omfattar också

 • forskning runt fredlig användning av kärnteknik.
 • insamling och publicering av information runt kärnkraft.
 • vetenskapligt och tekniskt samarbete inom det kärntekniska området
 • stöd till länder i deras arbete med att utveckla säker kärnkraft
 • internationella rekommendationer och råd om reaktorsäkerhet, kärnavfallshantering, transporter av radioaktivt material samt ansvar vid olyckor.

Struktur

IAEA:s Generalkonferens består av representanter för samtliga medlemsstater. Medlemmarna, som möts en gång per år, godkänner IAEA:s program och budget.

Styrelsen fastställer riktlinjerna för IAEA:s verksamhet. Styrelsen

 • lämnar rekommendationer till generalkonferensen
 • godkänner kontrollavtal
 • utser generaldirektören som är organisationens högst chef.

Dokumentation

 • IAEA:s stadgar
 • Bakgrundsinformation, dokument och rapporter i fulltext, ämnesspecifika databaser och nyheter finns på IAEA:s webbplats.
 • IAEA publicerar flera tidskrifter, som även finns i fulltext för de senaste åren via IAEA:s webbplats:
 1. International Atomic Energy Agency Bulletin
 2. Animal Production and Health Newsletter
 3. Insect Pest Control Newsletter
 4. Food and Environmental Protection Newsletter
 5. Plant Breeding and Genetics Newsletter
 6. Mutation Breeding Review
 7. Water and Environment News
 8. Nuclear Data Newsletter
 9. Nuclear Power and Eering (NPES) Newsletter

Databaser och index

IAEA har byggt upp en rad databaser inom sina ämnesområden. En portal till dessa informationsresurser är Nucleus, som finns på IAEA:s webbplats.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31