International Fund for Agricultural Development (IFAD)

© United Nations

Internationella jordbruksutvecklingsfonden - International Fund for Agricultural Development, IFAD - upprättades 1977 efter Världslivsmedelskonferensen 1974. IFAD:s högkvarter finns i Rom.

Verksamhet

Jordbruksutvecklingsfondens uppgift är att uppbåda resurser för bättre livsmedelsproduktion bland de fattigaste grupperna i u-länderna.

IFAD lånar ut pengar på förmånliga villkor. För varje dollar som IFAD satsat har man lyckats få ytterligare två dollar från externa bidragsgivare.

Struktur

Rådet, där samtliga medlemsstater är representerade, leder verksamheten.

Den administrativa styrelsen övervakar verksamheten och sammanträder tre gånger per år. IFAD:s ordförande leder styrelsens arbete.

Dokumentation

Databaser och index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31