International Labour Organization (ILO)

© United Nations

Internationella arbetsorganisationen - International Labour Organization, ILO - grundades 1919 som en direkt del av strävandena för fred och återuppbyggnad efter första världskriget. Det blev ett fackorgan inom FN 1946. ILO har huvudkontor i Genève samt ett nät av regionala och nationella kontor.

Verksamhet

ILO är fackorgan för arbetslivsfrågor med huvudsyfte att förbättra förhållandena för arbetstagare världen över. Detta ska ske genom att

 • utarbeta strategier och program för att främja grundläggande mänskliga rättigheter
 • förbättra arbets- och levnadsförhållanden
 • öka sysselsättningsmöjligheterna. 

Struktur

ILO är unikt bland fackorganen genom att inte bara regeringsrepresentanter har rösträtt utan även representanter för arbetstagare och arbetsgivare.

ILO består av tre huvudorgan:

 1. internationella arbetskonferensen
 2. styrelsen
 3. internationella arbetsbyrån

Internationella arbetskonferensen

Internationela arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutande organ. Delegationer från alla medlemsländer sammanträder i juni varje år för att 

 • diskutera sociala frågor
 • upprätta och godkänna internationella arbetsnormer
 • godkänna arbetsprogram och budget
 • välja styrelse.

En av arbetskonferensens viktigaste uppgifter är att anta konventioner och rekommendationer som ska utgöra den internationella arbetsrätten.

Styrelsen

Styrelsen är arbetskonferensens verkställande organ. Styrelsen beslutar om policyfrågor, styr arbetsbyrån och väljer generaldirektör.

Internationella arbetsbyrån

Internationella arbetsbyrån är ILO:s sekretariat och administrativa centrum.

Dokumentation

Databaser och index

Via ILO:s webbplats får man tillgång till statistik och databaser

 • Child Labour Statistics är en sammanställning av webbplatser med nationell och internationell statistik över barnarbete. 
 • ILOSTATDatabas över arbetsmarknadsstatistik som ger års- och korttidsarbetsmarknadsstatistik för över 100 indikatorer, 230 länder och områden. Inkluderar dataserier från LABORSTA.
 • LABORSTA är en världsomspännande databas med arbetsmarknadsstatistik.
 • NORMLEX är ett informationssystem som omfattar ILO:s standard för arbetsrättsliga frågor, samt nationell lagstiftning för arbetsrätt och sociala frågor. Det inkluderar databasen NATLEX och information från APPLIS, ILOLEX och Libsynd.
 • Labordoc är ILO-bibliotekets online-katalog och en stor referensdatabas över arbetsrelaterade frågor. Ett flertal länkar till fulltext finns.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31