FN:s fackorgan

© United Nations

FN:s fackorgan är självständiga organisationer som är knutna till FN inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd och genom speciella avtal i enlighet med FN-stadgan, artiklarna 57 och 63Fackorganen har hand om det mellanstatliga samarbetet inom bestämda ämnesområden. Organen har egna huvudkontor.

Verksamhet

Några av fackorganen fanns långt före FN:s tillkomst, andra har tillkommit senare:

  • Det äldsta är Internationella teleunionen (ITU), grundad 1865.
  • Yngst är Världshandelsorganisationen (WTO), grundad 1995.

Fackorganen finansieras genom bidrag från medlemsstaterna. 

Chief Executive Board

Den administrativa samordningskommittén - The United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB) - sköter den administrativa samordningen inom FN-organisationen. I CEB ingår 

CEB kallades tidigare för Administrative Committee of Coordination (ACC).

Joint Inspection Unit

Inspektionsenheten Joint Inspection Unit (JIU) - är ett gemensamt kontrollorgan för FN och fackorganen.

Publikationer och depåbibliotek

Fackorganen har egen publikationsverksamhet och egna depåbibliotek. Det är oftast de stora specialbiblioteken för respektive fackorgans
ämnesområde inom varje medlemsstat som fungerar som depåbibliotek.

Dokumentation

  • Information om Chief Executives Board for Coordination finns på CEB:s webbplats.
  • Joint Inspection Unit, JIU, lämnar en årlig rapport till generalförsamlingen i serien Official Records of the General Assembly. Supplement No. 34. Dessa finns i sin helhet i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.
  • En redogörelse för fackorganens verksamhet för det givna året finns i Yearbook of the United Nations, kapitlet: Intergovernmental organizations to the United Nations.
  • Basic facts about the United Nations innehåller ett kapitel med information om de olika fackorganen. Publikationen uppdateras fortlöpande.
  • Information på svenska om fackorganen finns på Svenska FN-förbundets webbplats, under avdelningen FN:s organisation.
  • Bakgrundsinformation, nyheter samt viktiga rapporter och dokument i fulltext publiceras numera elektroniskt via fackorganens webbplatser.

Databaser och index

Länkar till samtliga fonder, program och fackorgan inom FN-organisationen finns under Directory of United Nations System Organizations.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31