Universal Postal Union (UPU)

© UPU 2001

VärldspostunionenUniversal Postal Union, UPU - grundades 1874 och blev ett fackorgan inom FN genom ett avtal som trädde i kraft 1948. UPU har sitt huvudkvarter i Bern.

Verksamhet

UPU:s syfte är att

  • förena länder till ett enda postområde genom att säkra posttjänstens organisation och utveckling globalt
  • hålla jämna steg med den nya tekniken
  • medverka till postteknisk hjälp inom unionen
  • främja det internationella samarbetet i postärenden.

Struktur

Världspostkongressen är UPU:s högsta beslutande organ. Kongressen består av samtliga medlemsländer och möts var femte år för att granska världspostkonventionen och dess tilläggsavtal samt budget och arbetsprogram. Här väljs också generaldirektören samt medlemmar till bland annat exekutivrådet.

Exekutivrådet styr den löpande verksamheten. Rådet möts årligen och består av 41 medlemmar valda av kongressen med jämlik geografisk spridning.

Den rådgivande kommissionen för postala ärenden är sammansatt av 40 medlemmar valda av kongressen. Kommissionen genomför studier, undersöker samarbetsproblem och tar upp frågor som rör postservice.

Dokumentation

Databaser och index

  • UPU har publicerat statistiskt material ända sedan starten och har upprättat en databas över den globala utvecklingen av postservice med statistik för mer än 200 länder. Den finns tillgänglig via UPU:s webbplats.
  • TERMPOST är en flerspråklig databas över terminologi som används inom UPU:s ämnesområden.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31