World Health Organization (WHO)

© United Nations

Världshälsoorganisationen - World Health Organization, WHO - grundades 1948. WHO:s huvudkontor finns i Genève.

Verksamhet

WHO har två huvudfunktioner:

 1. att leda och samordna internationellt hälsoarbete
 2. att genom olika former av tekniskt samarbete stödja medlemsländernas arbete för bättre hälsa.

Begreppet hälsa definieras i WHO:s stadga som "inte bara frånvaron av sjukdom och skada, utan också som ett tillstånd av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande".

WHO arbetar för att

 • bekämpa sjukdomar, särskilt vissa infektionssjukdomar
 • övervaka utbrott av smittsamma sjukdomar
 • främja den allmänna hälsan i världen
 • bedriva forskning
 • stödja utbildning inom hälsa
 • stödja förbättring av hälso-och sjukvårdssystemen i medlemsländerna.

Struktur

Världshälsoförsamlingen är WHO:s högsta beslutande organ. Den består av ombud för alla medlemsländerna och sammanträder varje år, då man utser organisationens styrelse och generaldirektör. Församlingen godkänner också budget och agenda för följande period.

Exekutivrådet underlättar arbetet i Världshälsoförsamlingen genom att sätta agendan, förbereda resolutioner och ge råd.

Sekretariatet, som leds av generaldirektören, är WHO:s administrativa centrum. WHO har dock en decentraliserad uppbyggnad, där medlemsländerna är indelade i sex geografiska regioner med ett relativt självständigt regionalkontor. De olika regionernas kontor finns i Kairo, New Delhi, Manila, Brazzaville, Washington samt Köpenhamn. Allt som allt arbetar här omkring 8000 personer.

I de flesta u-länder finns även en landrepresentant. Den decentraliserade organisationen ska främja ett nära samarbete med medlemsländerna och ge större utrymme för regionernas specifika behov.

Dokumentation

Databaser och index

 • Flera databaser med hälsorelaterad information finns tillgängliga via WHO:s webbplats under sektionen Data.
 • WHOLIS är WHO-bibliotekens samlade databas med samtliga publikationer indexerade sedan 1946 samt artiklar i tidskrifter och rapportserier sedan 1985. En del poster har abstracts and länkar till fulltextversioner.
 • WHOSIS - WHO Statistical Information System - är WHO:s statistiska databas med hälsostatistik från hela världen.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31