WIPO

Världsunionen för den intellektuella äganderätten - World Intellectual Property Organization, WIPO - upprättades genom en konvention 1967 och blev ett fackorgan inom FN 1974. WIPO:s huvudkontor finns i Genève.

Verksamhet

WIPO har som syfte att upprätthålla respekten för upphovsrätten , "den intellektuella äganderätten", världen över. 

Intellektuell äganderätt består av två huvudområden:

  1. industriell äganderätt (såsom patent och andra rättigheter till tekniska uppfinningar, rätten till varumärken, design etc)
  2. copyright och rättigheter till litterära och konstnärliga arbeten.

WIPO arbetar med att

  • främja beslut om fördrag
  • utarbeta internationella standarder
  • främja modernisering av nationell lagstiftning för skyddet av immateriella rättigheter
  • samla in och sprida information
  • organisera möten och seminarier
  • lämna rättslig och administrativ hjälp till sina medlemsstater som organiserats i unioner efter olika avtal.

Struktur

WIPO styrs av en konferens sammansatt av samtliga medlemsstater, och en generalförsamling där de stater som anslutit sig till Paris- och Bernkonventionerna ingår. Organisatonen leds av en generaldirektör.

Dokumentation

Databaser och index

Via WIPO:s webbplats har man tillgång till flera databaser: