World Meteorological Organization (WMO)

© United Nations

Meteorologiska världsorganisationen - World Meteorological Organization, WMO - grundades 1950. WMO:s är baserat i Genève, med regionala kontor runt om i världen.

Verksamhet

WMO grundades för att främja

  • snabbt utbyte av meteorologisk information
  • standardisering av meteorologiska data
  • utveckling av samarbetet mellan meteorologiska och hydrologiska tjänster
  • nationella meteorologiska tjänster i utvecklingsländer
  • främjande av forskning och utbildning.

WMO främjar forskning och utveckling inom

  • meteorologi
  • hydrologi och vattenresurser
  • tekniskt samarbete
  • regional verksamhet.

World Weather Watch System

World Weather Watch System (WWW) är ett informationsnät som WMO har upprättat genom ett system av landväderobservationer, satelliter och världsomspännande och regionala meteorologiska centra.

Global Atmosphere Watch

Global Atmosphere Watch (GAW) är ett övervakningssystem för förändringar i atmosfären.

Struktur

Meteorologiska världskongressen är WMO:s högsta organ. Kongressen möts vart fjärde år och fastställer WMO:s huvudsakliga inriktning.

Arbetsutskottet möts minst en gång per år för att förbereda rekommendationer till världskongressen och övervaka implementeringen av de beslut som tas där.

Regionala anslutningar: medlemsländerna är grupperade i sex regionala anslutningar: Afrika, Asien, Sydamerika, Nord- och Centralamerika, Europa och sydvästra Stillahavsområdet. Dessa möts vart fjärde år för att samordna den meteorologiska verksamheten inom sina respektive regioner.

Tekniska kommissioner: Det finns åtta kommissioner som företräds av experter inom olika kompetensområden.

Sekretariatet, som leds av en generaldirektör, är WMO:s administrativa centrum.

Dokumentation

Databaser och index

WMO Informations System (WIS) är en är en ämnesportal för internationellt utbyte av information om meteorologiska data. Den finns tillgänglig via WMO:s webbplats.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-31