World Bank Group

Världsbanksgruppen - World Bank Group (WBG) - är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd. Den ger lån och tekniskt bistånd till utvecklingsländer för att minska fattigdom och främja hållbar ekonomisk tillväxt. Huvudkontoret ligger i Washington.

Organisation

Världsbanksgruppen består av fem internationella organisationer, som alla är inriktade på utvecklingsfrågor och fattigdomsbekämpning:

 1. Världsbanken - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
 2. Internationella utvecklingsfonden - International Development Association (IDA)
 3. Internationella finansieringsbolaget - International Finance Corporation (IFC)
 4. Organisationen för multilaterala investeringsgarantier - Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
 5. Internationella centret för medling i investeringstvisterInternational Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Termen "Världsbanken" syftar ofta på IBRD och IDA, medan Världsbanksgruppen ofta åsyftar hela gruppen av institutioner.

Dokumentation

Databaser och index

Hitta statistik på WBG:s webbplats.

 • Global Financial Development är en referensdatabas med kommentarer och statistiska tabeller över den ekonomiska situationen framför allt i u-länderna.
 • World Bank Open Data erbjuder fri access till ett stort antal ekonomiska och sociala data:
 1. HNP STATS för hälso-, nutritions- och befolkningsstatistik
 2. GenderStats för genusstatistik
 3. EdStats för utbildningsstatistik
 4. The World Bank eAtlas of the Millennium Development Goals. Data och strategier för att uppnå utvecklingsmålen fastslagna i FN:s Millenniedeklaration.