Årsrapporter

© United Nations

ECOSOC lämnar varje år en rapport till generalförsamlingen för granskning. Den är en redogörelse för ECOSOC:s sammansättning och verksamhet och innehåller referenser till de dokument som publicerats under det givna året.

Dokumentation

Mer information om årsrapporterna i forskningsguiden från Dag Hammarskjöld Library (New York).

Databaser och index

Referenser till alla årsrapporter finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet, med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-02