Agendan

© United Nations

ECOSOC:s agenda utkommer i två olika versioner - en för det organisatoriska mötet i New York och en för huvudmötet under sommaren. Huvudmötet hålls växelvis i New York och i Genève.

Dokumentation

De olika versionerna av ECOSOCS agenda har följande koder: 

Agendan för det organisatoriska mötet

E/årtal/2

Agendan för huvudmötet

E/årtal/100

Agenda and Programmes of Work från 2000- finns på ECOSOC:s webbplats eller i databaserna ODS eller UNBISnet.

Agendan i tryckt form för perioden 1946-1999 finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv.

Mer information om ECOSOC:s agenda i forskningsguiden av Dag Hammarskjöld Library (New York).

Databaser och index

  • Referenser till agendan fr o m 1979 finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Referenser till alla årgångar av agendan finns i United Nations Documents Index i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-02