Fasta specialkommissioner

© United Nations

ECOSOC:s arbetsfält är alltför stort för ett enda organ och därför har rådet
ett antal kommissioner, underkommissioner, kommittéer och organ till sin hjälp. Några av dem kallas fasta specialkommissioner eller funktionella kommissioner och förbereder ECOSOC:s behandling av olika frågor.

ECOSOC:s funktionella kommissionerna och deras dokumentsymboler är:

ECOSOC får rapporter och beslutsunderlag från dessa funktionella kommissioner.

Dokumentation

 • ECOSOC:s underorgan publicerar vanligtvis sina årsrapporter som supplement i serien Economic and Social Council Official Records (ESCOR). De här sessionsrapporterna har ofta dubbla dokumentsymboler: E/år/- och E/CN.-/år/-. Exempel: E/2011/29-E/CN.17/2011/20. De innehåller information om:
  • medlemskap
  • mötesdatum
  • sammanfattningar av diskussioner
  • resolutioner och beslut som antagits
  • utkast till resolutioner som rekommenderas för antagande av ECOSOC och/eller generalförsamlingen.
 • Rapporter finns publicerade på ECOSOC:s webbplats.
 • ECOSOC:s dokument och rapporter i tryck för perioden 1946-1992 är tillgängliga Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling. Därefter är de sökbara i FN-databasen ODS.

Mer om ECOSOC:s underorgan och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiaries bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

Databaser och index

 • Dokument och rapporter i fulltext sedan 1993- finns även i FN-databasen ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.
 • Referenser till dokument fr o m 1979 kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
 • Länkar till ECOSOC:S olika underorgan.

Tryckta index

Dokumenten finns förtecknade i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-03