Förenta Nationernas skogsforum

© United Nations

Förenta Nationernas skogsforum - United Nations Forum on Forests (UNFF) - inrättades av ECOSOC 2000 som en fortsättning på FN:s miljö- och utvecklingskonferensSekretariatet är beläget i New York och medlemmar är samliga stater i FN och alla fackorganen. De är representerade på jämlik basis och har likvärdig rösträtt.

Målet för FN:s skogsforum är

  • att stoppa skogsskövling i hela världen genom att stimulera ländernas politiska åtaganden för att sköta, skydda och nyttja skogarna på ett hållbart sätt
  • stärka det internationella och regionala samarbetet
  • föra en dialog mellan nord och syd för att utveckla en medveten skogspolitik 
  • följa upp och utvärdera dessa insatser.

Resultaten från UNFF:s sammanträden rapporteras via ECOSOC till FN:s generalförsamling.

Dokumentation

De enskilda dokumenten från kommissionen har följande koder

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.18 Kommission nummer 18 = FN:s skogsforum

-/årtal

-/ordningnummer

Ex. E/CN.18/2006/2 Ekonomiska och sociala rådet, FN:s skogsforum, år 2006, dokument nr 2

  • Information om FN:s skogsforums arbete och sammansättning samt dokumentation från de senaste åren finns på UNFF:s webbplats.
  • Forumet lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om UNFF:s sammansättning och verksamhet samt dokumentation för det givna året. Den publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, som finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.
  • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.

Databaser och index

  • ODS, FN-dokument fr o m 1993- i fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
  • UNBISnet, FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till dokumenten finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-03