Kommissionen för befolkning och utveckling

© United Nations

FN:s befolkningskommission - Commission on Population and Development - inrättades redan 1946 som ett permanent underorgan till ECOSOC. Kommissionens uppgift är att genomföra studier och ge råd till ECOSOC och andra FN-organ som arbetar med befolkningsfrågan.

Förenta Nationerna ser ett nära samband mellan demografiskaekonomiska och sociala faktorer. Inom FN-organisationen finns flera olika organ som arbetar med befolkningsfrågan och via FN-sekretariatet lämnas stöd till olika fonder, program och fackorgan.

Kommissionen följer också befolkningstrender och befolkningspolitik. Man utvärderar de framsteg som görs för att förverkliga de handlingsprogram som antagits vid FN:s internationella befolkningskonferenser.

Dokumentation

De enskilda dokumenten från befolkningskommissionen har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.9 Kommission nummer 9 = Befolkningskommissionen

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.9/2003/8 Ekonomiska och sociala rådet, befolkningskommissionen, år 2003, dokument nr 8

  • befolknings kommissionens webbplats finns information om dess arbete och sammansättning samt dokumentation från de senaste åren.
  • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.9/ÅR/NR.
  • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents .
  • Dokument och rapporter fram till och med 1992 finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv. Fr o m 1993 finns de publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.

Databaser och index

  • ODS, FN-dokument fr o m 1993- i fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
  • UNBISnet, FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till dokumenten finns i United Nations Documents Index (onlineversionUNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-04