Kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt

© United Nations

För att erbjuda ett forum för presentation av policy för brottsbekämpning, samt för att stimulera framsteg, har generalförsamlingen beslutat att sammankalla en FN-konferens om brottslighet och kriminalvård vart femte år. Den första konferensen av detta slag hölls 1955. Dessa konferenser förbereds av ECOSOC:s kommission för förebyggande och kontroll av brott Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ). Kommissionen ger även råd till generalsekreteraren och FN-organen för utformning av program inom detta område.

FN arbetar med både brottsförebyggande åtgärder och brottslagstiftning - det finns ett stort behov av ett internationellt samarbete för att komma tillrätta med brottsligheten. Några av de viktigaste områdena som FN bevakar är

 • den gränsöverskridande brottsligheten
 • brottslingars och brottsoffers rätt
 • handel med kvinnor och barn
 • korruptionens kostnader
 • databrott
 • brottsförebyggande åtgärder. 

Dokumentation

De enskilda dokumenten från kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt har följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.15 Kommission nummer 15 = kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt

-/årtal

-/ordningnummer

Ex. E/CN.15/1996/19 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt, år 1996, dokument nr 19

 • På webbplatsen för kommissionen för förebyggande av brott och straffrätt finns information om dess arbete och sammansättning, samt dokumentation från de senaste åren.
 • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.15/ÅR/NR.
 • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'Documents'.
 • Dokument och rapporter fram till och med 1992 finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv. Fr o m 1993 finns de publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.

Databaser och index

 • ODS, FN-dokument fr o m 1993- i fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
 • UNBISnet, FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till dokumenten finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-04