Kommissionen för hållbar utveckling

© United Nations

FN:s kommission för hållbar utveckling United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) - upprättades 1992 av generalförsamlingen. Syftet är att följa upp implementeringen av UNCED-konferensens överenskommelser på lokal, regional och global nivå samt att förbättra FN:s koordinering av miljö- och utvecklingsaktiviteter.

Begreppet "hållbar utveckling" myntades under Rio-konferensen 1992. Begreppet innebär en utveckling där vi strävar efter att uppnå balans mellan miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner.

Dokumentation

De enskilda dokumenten från kommissionen för hållbar utveckling har följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.17 Kommission nummer 17 = kommissionen för hållbar utveckling

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.17/2003/6 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för hållbar utveckling, år 2003, dokument nr 6

Databaser och index

  • ODS, FN-dokument fr o m 1993- i fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
  • UNBISnet, FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till dokumenten finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-04