Kommissionen för kvinnors ställning

© United Nations

Kvinnokommissionen - Commission on the Status of Women (CSW) - inrättades av ECOSOC 1946. Kommissionen har det övergripande ansvaret inom FN för arbetet med att förbättra kvinnors ställning.

Redan i inledningen till FN-stadgan markeras att jämställdhet mellan kvinnor och män är något organisationen ska verka för. Kommissionen består av 45 medlemsländer som väljs på fyra år enligt en geografisk fördelning. Kommissionen håller ett cirka två veckor långt möte varje år.

Kommissionen har även haft ansvaret för förberedelserna och genomförandet av FN:s kvinnokonferenser - World Conferences on Women.

Se även DagDok om Kvinnofrågan och Kvinnors rättigheter.

Dokumentation

De enskilda dokumenten från kvinnokommissionen har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.6 Kommission nummer 6 = kvinnokommissionen

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.6/2000/3 Ekonomiska och sociala rådet, kvinnokommissionen, år 2000, dokument nr 3

  • På webbplatsen för Kommissionen för kvinnors ställning finns information om dess arbete och sammansättning, samt dokumentation från de senaste åren.
  • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.6/ÅR/NR.
  • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.
  • Dokument och rapporter fram till och med 1992 finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv. Fr o m 1993 finns de publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODS. Äldre dokument läggs till regelbundet.

Databaser och index

  • ODS, FN-dokument fr o m 1993- i fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
  • UNBISnet, FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till dokumenten finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-04