Kommissionen för narkotikafrågor

© United Nations

FN:s narkotikakommissionUnited Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) 
granskar alla frågor som rör fördrag om narkotika och genomförandet av dessa. Narkotikakommissionen grundades 1946.

FN har antagit en serie fördrag som kräver kontroll över produktion och distribution av narkotika och psykotropa ämnen, samt bekämpning av drogmissbruk och olaglig handel.

Narkotikakommissionen har 53 medlemmar och ansvarar även för
United Nations International Drug Control Programme.

Dokumentation

De enskilda dokumenten från narkotikakommissionen har följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.7 Kommission nummer 7 = kommissionen för narkotikafrågor

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.7/2004/7 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för narkotikafrågor, år 2004, dokument nr 7

  • På narkotikakommissionens webbplats finns information om dess arbete och sammansättning, samt dokumentation från de senaste åren.
  • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om kommissionens senaste verksamhetsår och referenser till olika dokument. Den publiceras som no 28 i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
  • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.
  • En översikt över de viktigaste fördragen om narkotikakontroll med länkar till fulltext finns på kommissionens webbplats.
  • Dokument och rapporter fram till och med 1992 finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv. Fr o m 1993 finns de publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.

Databaser och index

  • ODS, FN-dokument fr o m 1993- i fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
  • UNBISnet, FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Subject search can be performed using relevant terms from the UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till dokumenten finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-04