Kommissionen för social utveckling

© United Nations

Kommissionen för social utveckling - Commission for Social Development (CSocD) - har alltsedan toppmötet om social utveckling i Köpenhamn 1995 - World Summit for Social Development (WSSD) - haft ansvaret för att bevaka uppföljningen av det program som antogs i konferensens slutdokument

Kommissionen består av 46 medlemmar utsedda av ECOSOC.

Dokumentation

De enskilda dokumenten från kommissionen för social utveckling har följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.5 Kommission nummer 5 = Kommissionen för social utveckling

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.5/2004/7 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för social utveckling, år 2004, dokument nr 7

  • På webbplatsen för kommissionen för social utveckling finns information om dess arbete och sammansättning, samt dokumentation från de senaste åren.
  • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.5/ÅR/NR.
  • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.
  • Dokument och rapporter fram till och med 1992 finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv. Fr o m 1993 finns de publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.
  • Information om World Summit for Social Development 1995 med länkar till dokument i fulltext.

Databaser och index

  • ODS, FN-dokument fr o m 1993- fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
  • UNBISnet, FN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till dokumenten finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-04