FN:s specialkommissionen för statistik

© United Nations

FN:s specialkommission för statistik - Statistical Commission - har ansvaret för att utveckla FN-sekretariatets statistiska service och samordna fackorganens arbete inom området. Kommissionen har även en rådgivande funktion i statistikfrågor. 

En underavdelning till statistikkommissionen är United Nations Statistics Division. Underavdelningen samlar och analyserar statistisk information och publicerar regelbundet dataserier och rapporter.

Dokumentation

De enskilda dokumenten från kommissionen för statistik har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/CN.3 Kommission nummer 3 = Kommissionen för statistik

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/CN.3/2002/7 Ekonomiska och sociala rådet, kommissionen för statistik, år 2002, dokument nr 7

  • På webbplatsen för kommissionens för statistik finns information om dess arbete och sammansättning, samt dokumentation från de senaste åren.
  • Kommissionen lämnar en årsrapport till ECOSOC för granskning. Den innehåller information om det senaste verksamhetsåret och referenser till olika dokument och publiceras i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council, med symbolen E/CN.3/ÅR/NR.
  • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'.
  • Dokument och rapporter fram till och med 1992 finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv. Fr o m 1993 finns de publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODS. Äldre dokument läggs till regelbundet.
  • Lär mer om statistik från FN genom UNOG-bibliotekets forskningsguide.

Se DagDok Statistik för ytterligare information om statistiska publikationer.

Databaser och index

  • UNdata. En ingång till flera av FN:s statistikdatabaser.
  • UNSD Statistical Databases. FN:s statistiska databaser från United Nations Statistics Division of the Department of Economic and Social Affairs (DESA).
  • ODS, FN-dokument fr o m 1993- i fulltext; resolutioner från huvudorganen från 1946-; databasen utökas kontinuerligt med äldre dokument.
  • UNBISnetFN-bibliotekens katalog med referenser till dokument med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Referenser till dokumenten finns i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-05