Mötesprotokoll

© United Nations

Uttalanden under FN-möten kan utfärdas som dokument som kallas mötesprotokoll. Protokollen från ECOSOC:s plenarmöten ges ut i sammandrag.

Dokumentation

Mötesprotokollen har följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/årtal

-/SR. 'summary records' d v s ej ordagranna protokoll

-/ordningsnummer

Ex. E/2001/SR.24 Ekonomiska och sociala rådet, år 2001, sammandrag av protokoll från 24:e mötet

Mötesprotokoll före 1978 har inget årtal angivet utan endast ordningsnummer t ex E/SR.2021 Economic and Social Council, 'summary records', möte nr 2021.

FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld Library, har sammanställt en handledning för sökningar av mötesprotokoll How to Find United Nations Meeting Records.

Mer information om mötesprotokoll finns även i guiden UN Documentation Research Guide ECOSOC Meeting Records.

Databaser och index

  • ECOSOC:s mötesprotokoll finns publicerade på samtliga FN-språk i databasen ODS fr o m 1993-.
  • UNBISnet. Referenser till mötesprotokollen från ECOSOC finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-02