Regionala kommissioner

Dokumentation

Många av de regional kommissionernas dokument har särskilda dokumentsymboler. De börjar oftast med följande:

E/ECA/- 

Economic Commission for Africa

E/ECE/-

Economic commission for Europe

E/ECLAC/-

Economic Commission for Latin America and the Caribbean

E/ESCAP/-

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

E/ESCWA/- 

Economic and Social Commission for Western Asia

  • ECOSOC:s regionala kommissioner lämnar sin årsredovisning i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
  • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents'. 
  • Dokument och rapporter finns i tryckt form för perioden 1946-1992 i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv. För senare år är de sökbara i FN:s fulltextdatabas ODS.

Mer om ECOSOC:s underorgan och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiary bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

Databaser och index

  • Dokument i fulltext sedan 1993 finns även i FN-databasen ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.
  • Referenser till dokument fr o m 1979 kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • En portal till de olika regionala kommissionernas webbplatser finns på ECOSOC:s webbplatsSubsidiary bodies of ECOSOC.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01