Ekonomiska kommissionen för Afrika

© United Nations

Ekonomiska kommissionen för Afrika - Economic Commission for Africa (ECA) - grundades 1958. Kommissionen fungerar som en regional gren till FN i Afrika, med uppgift att stödja ekonomisk och social utveckling i sina medlemsstater.

Dokumentation

ECA:s enskilda dokument har vanligtvis följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ECA Economic Commission for Africa

-/förkortning för dokumenttyp alt. årtal

Ex. E/ECA/MFC.1/5 Ekonomiska och social rådet, ECA, Ministerial Follow-up Committee no 1, dokument no 5

  • ECA:s webbplats finns information om kommissionens uppdrag, sammansättning och verksamhet samt viktiga dokument, rapporter och nyhetsmaterial i fulltext.
  • De senaste utgivna Economic Report on Africa finns i fulltext på ECA:s webbplats.
  • ECA lämnar en årlig rapport över sin verksamhet till ECOSOC i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council.
  • För de senaste åren finns årsrapporterna även publicerade som sessionsdokument bland ECOSOC 'documents and reports'.
  • ECA ger ut sina dokument under sin dokumentsymbol. Dokument och rapporter finns i tryckt form för perioden 1946-1992 i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv. För senare år är de sökbara i FN:s fulltextdatabas ODS.

Mer om ECOSOC:s underorgan och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiary bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

Databaser och index

  • Dokument i fulltext sedan 1993 finns även i FN-databasen ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.
  • Referenser till dokument fr o m 1979 kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • ECAs statistikdatabas, StatBase erbjuder olika typer av statistik för Afrika.

Tryckta index

Kommissionens dokument finns förtecknade i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01