Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stillahavsområdet

© United Nations

Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stillahavsområdet - Economic and social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) - upprättades av ECOSOC 1947. ESCAP har huvudkontor i Bangkok i Thailand och fungerar som en regional gren till FN i denna region.

Kommissionen har till uppgift att stödja ekonomisk och social utveckling i sina medlemsstaterESCAP arbetar för ökat användande av statistik och för att utveckla och sprida statistik.

Dokumentation

ESCAP:s enskilda dokument har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ESCAP Economic Commission for Asia and the Pacific

-/förkortning för dokumenttyp alt. årtal

Ex. E/ESCAP/1328 Ekonomiska och social rådet, ESCAP, dokument no 1328

ESCAP:s webbplats finns information om kommissionens uppdrag, sammansättning och verksamhet samt viktiga dokument, rapporter och nyhetsmaterial i fulltext.

ESCAP publicerar en rad ekonomiska översikter för regionen:

Mer om ECOSOC:s underorgan och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiary bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

Databaser och index

  • ESCAP Online Database. Statistikdatabas.
  • Dokument i fulltext sedan 1993- finns även i FN-databasen ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.
  • Referenser till dokument fr o m 1979 kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Dokumenten från ESCAP finns förtecknade i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-06-01