Ekonomiska kommissionen för Europa

© UN Photo/Jean-Marc Ferré

Ekonomiska kommissionen för Europa - Economic Commission for Europe (ECE) - upprättades 1947 av ECOSOC. ECE arbetar för en hållbar utveckling i sina 56 medlemsstater och verkar som ett forum för frågor som berör miljö och ekonomiska förhållanden i regionen. 

Kommissionen tar fram konventioner, normer och standarder för att underlätta samarbete och utbyte mellan medlemsländerna, samt samlar statistik och publicerar analyser för ECE-regionen.

Dokumentation

ECA:s enskilda dokument har följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ECE Economic Commission for Europe

-/förkortning för dokumenttyp alt. årtal

Ex. E/ECE/965 Ekonomiska och social rådet, ECE, dokument no 965.

ECE:s webbplats finns information om kommissionens uppdrag, sammansättning och verksamhet samt viktiga dokument, rapporter och nyhetsmaterial i fulltext.

Mer om ECOSOC:s underorgan och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiary bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

Databaser och index

 • UNECE Statistical Database. Statistik för UNECE-regionen inom områdena 
  • makroekonomi 
  • jämställdhet 
  • transport
  • skogsbruk
 • Dokument i fulltext sedan 1993- finns även i FN-databasen ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.
 • Referenser till dokument fr o m 1979 kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Dokument från ECE finns förtecknade i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-31