Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien

© United Nations

Ekonomiska kommissionen för Latinamerika och Karibien - Economic Commission för Latin America and the Caribbean (ECLAC/CEPAL) - upprättades 1948 av ECOSOC. ECLAC:s huvuduppgift är att främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i Latinamerika och Karibien. Kommissionen har sitt säte i Santiago, Chile.

ECLAC har 45 medlemsländer. Flera av medlemsländerna är stater utanför Latinamerika men med starka historiska, kulturella och ekonomiska band till regionen.

Dokumentation

ECLAC:s dokument har vanligtvis följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/LC = Economic Commission for Latin America and the Caribbean

-/dokumenttyp eller årtal

Ex. E/LC/818 Economic and Social Council, ECLAC, dokument no 818

ECLAC:s webbplats finns information om kommissionens uppdrag, sammansättning och verksamhet samt viktiga dokument, rapporter och nyhetsmaterial i fulltext, liksom aktuell data och statistik.

ECLAC publicerar en rad översikter över den ekonomiska och sociala situationen i området:

Mer om ECOSOC:s underorgan och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiary bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

Databaser och index

  • ECLAC Repository. Publikationer i fulltext från Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) - från 1948 till den allra senaste.
  • Dokument i fulltext sedan 1993- finns även i FN-databasen ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.
  • Referenser till dokument fr o m 1979 kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

ECLAC:s dokument finns förtecknade i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-31