Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien

© United Nations

Ekonomiska och social kommissionen för Västasien - Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) - upprättades 1973. ESCWA har 18 medlemsstater, däribland Gulfstaterna samt flera länder i Nordafrika.
Huvudkontoret finns i Beirut.

ESCWA verkar som ett regionalt forum för FN-organisationen och skall främja
social och ekonomisk utveckling i Västasien. Verksamheten påverkas dock av
den pågående konflikten i Mellanöstern.

Dokumentation

ESCWA:s enskilda dokument har följande koder: 

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/ESCWA Economic and Social Commission for Western Asia

-/förkortning för dokumenttyp

-/årtal

-/dokumentnummer

EX. E/ESCWA/TECH/199/2 Ekonomiska och sociala rådet, ESCWA, Technology, år 1999, dokument no 2

ESCWA:s webbplats finns information om kommissionens uppdrag, sammansättning och verksamhet samt viktiga dokument, rapporter och nyhetsmaterial i fulltext. 

ESCWA publicerar regelbundet översikter över den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen:

Mer om ECOSOC:s underorgan och deras rapporter i forskningsguiden: UN Documentation : Economic and Social Council, subsidiary bodies av Dag Hammarskjöld library (New York).

Databaser och index

  • Dokument i fulltext sedan 1993- finns även i FN-databasen ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.
  • Referenser till dokument fr o m 1979 kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • ESCWA-publikationer så som rapporter och dokument finns på webbplatsen.

Tryckta index

ESCWA:s dokument finns förtecknade i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-29