Sessionsdokument

© United Nations

ECOSOC håller en rad kortare sessioner och möten under året som en förberedelse för den ordniarie huvudsessionen. Huvudsessionen pågår under fyra veckor i juli omväxlande i New York och Genève. 

Det årliga huvudmötet inleds med ett sammanträde där regeringsmedlemmar deltar. Här diskuterar man ett aktuellt ekonomiskt, socialt eller humanitärt tema samt drar upp riktlinjer för FN:s policy på området. Mötet behandlar också

  • samordningen inom FN-systemet
  • FN:s biståndsorganisations insatser
  • övriga frågor som beretts i kommissioner och kommittéer.

Det kontinuerliga arbetet sker i dess underorgan - kommissioner och kommittéer - som möts regelbundet och rapporterar tillbaka till rådet.

Dokumentation

Sessionsdokumenten från ECOSOC har följande koder:

E/ Ekonomiska och sociala rådet

-/årtal

-/ordningsnummer

Ex. E/2004/18 Ekonomiska och sociala rådet, år 2004, dokument nr 18

OBS! Sessionsnummer anges ej för ECOSOC. För perioden 1946-1977 angavs ej årtal utan dokumenten hade endast E/ följt av ett ordningsnummer.

  • Dokument från de senaste sessionerna finns publicerade i fulltext på ECOSOC:s webbplats.
  • En viktig del av ECOSOC:s dokument är de årliga rapporterna över verksamheten i alla rådets kommissioner och kommittéer. Samtliga dokument från ECOSOC för perioden 1946-1992 finns i tryckt form i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-arkiv. Fr o m 1993 finns dokumentationen i FN:s fulltextdatabas ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.

Databaser och index

Referenser till ECOSOC-dokument kan sökas i FN:s katalog UNBISnet fr o m 1979. För de senaste åren finns länkar till fulltext. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.


Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i 'subject Index' till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-02