Specialkommittéer

© United Nations

Under ECOSOC finns en rad specialkommittéer, underorgan som bevakar särskilda ämnesområden. Antalet har ökat med åren och utgör nu ett stort antal enheter. Av dessa finns specialkommittéer för kontakter med icke-statliga organisationer, s k NGO:er inom ekonomiska, sociala och humanitära frågor.

Förutom funktionella kommissioner and regionala kommissioner finns det

  • permanenta kommittéer
  • expertkommittéer
  • ad-hoc kommittéer.

Några exempel är specialkommittéer för:

Dokumentation

  • Subsidiary Bodies of ECOSOC. En portal till ECOSOC:s specialkommittéer med länkar till deras webbplatser.
  • De viktigaste dokumenten för senare år finns i fulltext på respektive webbplats.
  • De årliga rapporterna över verksamheten med referenser till viktiga dokument finns i serien Supplements to the Official Records of the Economic and Social Council. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.
  • Supplementen för senare år finns publicerade som sessionsdokument via ECOSOC:s webbplats, sektionen Documentation, ECOSOC reports.

Databaser och index

  • Dokument i fulltext sedan 1993 framåt finns även i FN-databasen ODSÄldre dokument läggs till regelbundet.
  • Referenser till dokument fr o m 1979 kan sökas i FN-bibliotekens katalog UNBISnet med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

Tryckta index

Dokumenten finns förtecknade i United Nations Documents Index (onlineversion UNBISnet). Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-05-29