Generalförsamlingen

Generalförsamlingen
© United Nations

Generalförsamlingen - General Assembly - är det centrala huvudorganet och det enda FN-organ, där samtliga medlemsstater är representerade. Många frågor som tas upp i andra huvudorgan eller underorgan hamnar till sist i generalförsamlingen för avgörande.

Generalförsamlingens uppbyggnad

De flesta medlemsländer sänder särskilda delegationer till generalförsamlingen. I den svenska delegationen ingår cirka 20 personer. Det är politiker, handläggare från utrikesdepartementet och andra departement samt representanter för fackliga och andra organisationer, t ex Svenska FN-förbundet. Delegationen leds av landets FN-ambassadör. Alla delegationsmedlemmar utses av ländernas egna regeringar.

Varje år väljs en ordförande till generalförsamlingen, som leder församlingens möten.

Generalförsamlingens arbete

FN:s ständigt pågående arbete utgår till stor del från generalförsamlingens beslut. Det arbetet sker genom:

Dokumentation

Generalförsamlingens dokument har följande koder

A/

Generalförsamling

-/

Sessionsnummer

-/

Ordningsnummer

Ex.

A/52/17

För perioden 1946-1975 räknades ej sessionsnumren utan alla dokument hade ett ordningsnummer fr o m 1946- ex. A/9601


Läs mer om generalsförsamlingen och dokumentation i Dag Hammarskjöld Library's (New York) ämnesguide UN Documentation : General Assembly.

Databaser och index

  • Generalförsamlingens webbplats ger information om dess uppbyggnad, program och arbetsformer. Dokumentation från de senaste sessionerna i fulltext. Länkar till senaste pressreleaser.

För mer information om generalförsamlingens struktur, se även FN:s webbplats, About the UN.

  • FN-info på Svenska FN-förbundets webbplats ger kortfattad information om FN på svenska.
  • Official Document System (ODS)Sök efter fulltextdokument som utfärdats sedan 1993. Här finns resolutioner från alla huvudorgan. Äldre dokument läggs till regelbundet.
  • Generalförsamlingens dokumentation kan sökas i FN:s katalog UNBISnet fr o m 1979-. För de senaste åren finns länkar till fulltext. En särskild sektion är dess Index to Speeches, där man kan söka tal och talare i generalförsamlingen sedan 1983- med länkar till fulltext.
  • Portal till den viktigaste dokumentationen finns på FN:s officiella webbplats, under sektionen Documents.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-28