Årsrapporter - Rapporter till generalförsamlingen

© United Nations

Alla huvudorgan samt ett stort antal underorgan, fonder och program måste varje år lämna årsrapporter över sin verksamhet till generalförsamlingen för granskning och godkännande. Rapporterna publiceras som tillägg, Supplements to the Official Records of the General Assembly.

Supplement, rapporter från FN-organ

Varje år kommer det ut ett femtiotal supplement. Antalet kan variera beroende på tillfälliga kommittéer, konferenser o dyl. Publikationerna ger utmärkt information om verksamheten inom respektive organ.

Supplement 1, generalsekreterarens rapport över FN:s arbete

Nr 1 i serien är generalsekreterarens rapport över FN:s arbete, Report of the Secretary-General on the Work of the Organization. Det är är en viktig programförklaring inför FN:s framtida verksamhet. Den ges ofta ut som en separat publikation. Rapporten summerar FN:s viktigaste verksamhet runt om i världen och refererar till andra FN-rapporter som ger med fördjupad information. Symbolmönster: A/session/1, exempelA/68/1.

Supplement 2, Rapport från säkerhetsrådet

Rapporten ger en överblick över säkerhetsrådets arbete när det gäller regional-, land- eller ämnesspecifika frågor, samt ger referenser till viktiga resolutioner om fredsbevarande arbete.Symbolmönster: A/session/2, exempel: A/68/2.

Supplement 3, Rapport från det Ekonomiska och sociala rådet

Rapporten innehåller:

 • rekommendationer till generalförsamlingen, oftast med förslag till beslut
 • sammanfattningar av viktiga och tematiska segment av en session
 • listar åtgärder som lagts fram för rådet, bland annat röstningar, men inte hela resolutionstexter

Symbolmönster: A/session/3/Rev.1, exempel A/67/3/Rev.1

Supplement 4, Rapport från Internationella domstolen

Rapporten summerar domstolens aktiviteter under det gångna året och inkluderar information om:

 • Tvistemål
 • Rekommendationer
 • Det administrativa arbetet

Symbolmönster: A/session/4, exempel A/68/4

Supplement från Förvaltarskapsrådet

Förvaltarskapsrådet är inte längre aktivt. Den sista rapporten som i serien var sessionsåret 30 och täckte åren 1974-1975.

Supplement om FN:s budget

Nr 5 och 6 i serien över årliga rapporter till generalförsamlingen är en sammanställning av FN:s budget- och finansfrågor.

Dokumentation

Supplementen har följande beteckningar: 

A/ generalförsamlingen

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

Ex. A/55/1 Generalförsamlingens dokument, 55:e sessionen, nr 1 = Report of the Secretary-General on the Work of the Organization (för år 2000)

Databaser och index

 • I FN-databasen UN-I-QUE kan en lista över alla supplement från 1946-2014 sökas.
 • Fr o m 1993 finns supplementen publicerade elektroniskt i fulltextdatabasen ODS.

Tryckta index

 • Index to Proceedings of the General Assembly är en årlig sammanställning, som utkommer efter generalförsamlingens session med lång eftersläpning. Den är uppdelad på två delar:
  • Första delen innehåller en lista över alla möten samt ett ämnesregister. Där finns även en lista på samtliga dokument som utgått från generalförsamlingen under den aktuella sessionen.
  • Andra delen är ett register över samtliga tal, där man kan söka på land, talare och ämne.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-03