FN:s fredsbyggande kommission

© United Nations

FN:s fredsbyggande kommissionUnited Nations Peacebuilding Commission (PBC) - ska utgöra en bred bas för FN:s samlade erfarenheter av konflikthantering. Syftet, enligt Resolution 1645 (2005), är att hjälpa länder att bygga fred och försoning efter en konfliktsituation. Kommissionen är underställd både generalförsamlingen och säkerhetsrådet och ska fungera som ett rådgivande organ till dessa samt till FN:s alla medlemsländer.

FN:s fredsbyggande kommission inledde sitt arbete i juni 2006.

Kommissionens medlemmar

31 stater är medlemmar i kommissionen. Av dessa är

  • 7 medlemmar valda av säkerhetsrådet
  • 7 av ECOSOC
  • 7 av generalförsamlingen
  • 5 av de medlemsstater som lämnat störst bidrag till FN:s verksamhet
  • 5 av de stater som bidragit mest med militär personal och civilpolis till FN-operationer.

Vid val av medlemsstater tas särskild hänsyn till erfarenheter av återuppbyggnad efter en konflikt.

Kommissionens arbete

Medlemmarna samverkar i en kommitté benämnd the PBC organizational Committee. Här fattas den fredsbevarande kommissionens huvudsakliga beslut. Kommittén fastställer också dagordning och arbetsmetoder.

Kommissionens löpande arbete utförs av speciella landkommittéer, PBC Country-Specific Configurations (CSCs). Landkommittéernas sammansättning skräddarsys till en del efter den konfliktsituation som ska hanteras, och där medlemmarna i PCB Organizational Committee ingår.

Peacebuilding Support Office sköter administration och samordning av verksamheten. Denna har även en rådgivande funktion.

Fredsbyggande fonden

I samband med beslutet om att inrätta den fredsbyggande kommissionen skapades även en fredsbyggande fond - Peacebuilding Fund. Den finansieras genom frivilliga bidrag från regeringar, organisationer och individer. Fonden förvaltas av FN:s utvecklingsprogram, UNDP:s Multi-Donor Trust Fund Office.

Dokumentation

  • De individuella dokumenten från FN:s fredsbyggande kommission har beteckningen PBC/- . 
  • På dess webbplats United Nations Peacebuilding Commission finns bakgrundsinformation om kommissionen, lista över dess medlemsstater, pressinformation och dokument i fulltext.

Databaser och index

  • Dokument från FN:s fredsbyggande kommission publiceras i fulltext i databasen ODS
  • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2014-12-18