Resolutioner

© United Nations

Varje medlemsstat har en röst i generalförsamlingen. I vissa frågor räcker det med enkel majoritet. I andra frågor måste två tredjedelar av de närvarande och röstande medlemsländerna rösta för förslaget. Detta gäller frågor som rör

  • fred och säkerhet
  • inval av nya medlemmar
  • val av medlemmar till säkerhetsrådet, till ekonomiska och sociala rådet
  • budgetfrågor.

En detaljerad beskrivning av röstningsförfarandet finns i Rules of Procedure of the General Assembly.

Icke bindande beslut

De flesta beslut har formen av resolutioner. Dessa är inte bindande för medlemsländerna, men kan ses som en rekommendation och ett viktigt politiskt och moraliskt ställningstagande av världssamfundet.

Bindande beslut

En del av generalförsamlingens beslut är bindande. Dessa kallas 'decisions' och rör organisationsfrågor, t ex fastställande av den medlemsavgift som varje land ska betala till FN.

Dokumentation

Generalförsamlingens resolutioner har följande dokumentbeteckningar:

För perioden från 1976- räknas resolutionerna från nr. 1- inom varje session. OBS! Årtalet anges ej.

A/ generalförsamlingen

-/RES resolution

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

Ex. A/RES/52/15 generalförsamlingens resolution, 52:a sessionen, nummer 15

För perioden 1946-1975 räknades ej sessionsnumren utan alla dokument har ett ordningsnummer som börjar med nr. 1- 1946 och löper genom åren.

Generalförsamlingens resolutioner ges ut i ett flertal versioner.

Se även Dag Hammarskjöld Librarys ämnesguide Resolutions and Decisions of the General Assembly och Voting Information.

Databaser och index

  • I FN:s fulltextdatabas ODS finns samtliga resolutioner på alla FN-språken fr o m första sessionen 1946.
  • Referenser till alla resolutioner med länkar till fulltext finns i FN-bibliotekens katalog UNBISnetDessa kan sökas per dokumentkod, ämne och tidsperiod.
  • Röstesiffrorna finns vanligen ej angivna i resolutionstexten. Dessa kan sökas i UNBISnet, i avdelningen Voting Record Search.
  • Declaration and Conventions Contained in General Assembly resolutionsDen här databasen innehåller länkar till deklarationer, konventioner och andra instrument, vars text återfinns i generalförsamlingens resolutioner eller i bilagor till dessa (från 1946).

Tryckta index

FN:s årsbok finns även online, Yearbook of the United Nations.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-03