Sessionernas arbetsdokument

© United Nations

För varje session i generalförsamlingen produceras en stor mängd arbetsdokument. Sessionernas arbetsdokument har formen av

  • utredningar
  • rapporter
  • utkast till resolutioner och deklarationer
  • brevväxling
  • tal
  • noter m m.

Dokumentation

Generalförsamlingens arbetsdokument har följande koder:

A/ generalförsamlingen

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

Ex. A/55/137 Generalförsamlingen, 55:e sessionen, dokument 137 = Assistance to the Palestinian People

Arbetsdokumenten finns i tryckt form för perioden 1946-1992 i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling

Databaser och index

  • Från och med 1993 finns dokumenten publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.

 Tryckta index

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-03-06