Utskotten

© United Nations

Eftersom generalförsamlingens agenda innehåller ett stort antal frågor som ska behandlas, remitterar församlingen de flesta frågor till något av sina sex huvudutskott. Dessa utreder ärendet och lämnar förslag till resolutioner som presenteras i plenum.

De permanenta utskotten är

  1. Första utskottet - Nedrustning och internationell säkerhet
  2. Andra utskottet - Ekonomiska och finansiella frågor
  3. Tredje utskottet - Sociala, humanitära och kulturella frågor
  4. Fjärde utskottet - Specialpolitiska frågor och avkolonisering
  5. Femte utskottet - Administrativa och budgetära frågor
  6. Sjätte utskottet - Rättsliga frågor

Utskottsmötena är offentliga. På dessa behandlas de olika ärendena ingående och utskottet utarbetar en rapport, i regel med förslag till beslut. Utskottets ordförande förelägger rapporten för godkännande vid generalförsamlingens plenarsession.

Dokumentation

Dokumentkoderna för utskotten har följande konstruktion: 

A/ generalförsamlingen

-/C.1-6 utskott nummer 1-6

-/sessionsnummer

-/ordningsnummer

Ex. A/C.3/58/10 generalförsamlingens tredje utskott, 58:e sessionen, dokument 10

Det finns inga ordagranna mötesprotokoll från utskottens arbete utan endast sammandrag, summary records, från varje möte. Resolutionsförslagen, som lämnas till generalförsamlingen för omröstning, ges ut som working documents for the plenary och får då benämning efter tema. Exempel: Crime prevention and criminal justice: report of the Third Committee. Resolutionsförslagen publiceras som draft resolutions.

Databaser och index

  • UNBISnet. Referenser till dokument i ämnet finns i FN-bibliotekens katalog med länkar till fulltext för senare år. Ämnessökning kan göras på lämplig term under avdelningen UNBIS THESAURUS.
  • Fr o m 1993 finns dokumenten från utskotten publicerade elektroniskt i FN:s fulltextdatabas ODS.
  • Utskottens pressmeddelanden från 1995 och framåt finns på webbplatsen UN Press Releases & Meetings Coverage.

Tryckta index

Ämnessökningar kan göras i ’subject index’ till United Nations Documents Index, (onlineversion UNBISnet), som ger referenser till alla dokument. Samtliga årgångar finns i Dag Hammarskjöldbibliotekets FN-samling.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-04-28