Domar och beslut

© United Nations

Internationella domstolen sammanställer rapporter över sina domar och beslut med engelsk och fransk text.

Dokumentation

  • Report of Judgements, Advisory Opinions and Orders innehåller rapporter om domstolens beslut. Varje beslut publiceras även i ett obundet häfte så snart det tagits. Som referens brukar man benämna dess rapporter I.C.J. Reports samt årtal. I januari varje år publiceras ett index till föregående års domar.
  • En sammanfattning för olika tidsperioder av dessa rapporter finns i Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice.

Rapporter och sammanfattningar finns i tryckt form på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala där den ingår i bibliotekets FN-samling.

Mer om Internationella domstolens domar och beslut i Dag Hammarskjöld librarys (New York) forskningsguide.

Databaser och index

Dokumentationen över samtliga fall i domstolen finns även i fulltext eller sammandrag på Internationella domstolens webbplats: List of Cases referred to the Court since 1946 by date of introduction.

Copyright © 2014 | Dag Hammarskjöldbiblioteket | Webbsidan senast uppdaterad: 2017-02-09